W czym mogę Ci pomóc?

W prawnym otoczeniu Twojego biznesu.

Jeśli szukasz bezpłatnych informacji dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia biznesu w branży gastronomicznej czy hotelarskiej to znajdujesz się w dobrym miejscu. Przeglądając treść bloga, przyznasz zapewne, że to miejsce stanowi solidną paczkę wiedzy, która w towarzystwie Twojego zaangażowania i pracy na pewno okaże się pomocna. Dlatego przede wszystkim zachęcam Cię, abyś na bieżąco śledził to, co mogę Ci przekazać.

Dodatkowo, gdyby coś było dla Ciebie niezrozumiałe albo miałbyś dodatkowe pytania i chciał uzupełnić swoją wiedzę, a przy tym chciałbyś mieć pewność, że Twoje interesy są dobrze zabezpieczone, skontaktuj się ze mną. Wprawdzie udzielanie indywidualnych porad jest odpłatne, jak przy okazji każdej działalności zajmującej się doradztwem prawnym, to jednak wysłanie pierwszej wiadomości kosztuje Cię tylko trochę czasu. Możesz też opisać swoją historię, która zainspiruje mnie do opisania jej na blogu ku przestrodze innych. Zawsze też możesz zwyczajnie napisać coś miłego.;)

Żyjemy w czasach, w których odległość nie stanowi problemu. Możemy nawiązać kontakt telefoniczny, internetowy (mail, skype), czy osobisty. Osobiście jestem dostępny przede wszystkim na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, co nie stoi na przeszkodzie, aby spotkać się na drugim końcu Polski.;)

Oto, w czym mogę Ci pomóc:

 1. Wybór formy prawnej działalności poprzez przedstawienie wad i zalet poszczególnych rozwiązań, a przy tym pomoc w:
  • Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • Rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Przekształceniu bieżącej działalności w spółkę osobową i kapitałową,
  • Dofinansowaniu działalności.
 2. Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu, a więc:
  • Audyt prawny nieruchomości,
  • Analiza prawna umowy najmu, dzierżawy, umowy sprzedaży,
  • Reprezentacja w negocjacjach z właścicielem,
  • Ocena ryzyka w postaci tzw. odstępnego za lokal,
 3. Postępowanie inwestycyjno-budowlane, a przy tym:
  • Przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów o dzieło, czy prace projektowe oraz dochodzenie roszczeń w przypadku nienależytego wykonania umowy,
  • Reprezentacja przed organami postępowania administracyjnego, w tym odwołania, skargi do WSA i skargi na bezczynność organu.
  • Postępowania wieczysto-księgowe,
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, czy zmiany sposobu użytkowania lokalu,
 4. Prawo pracy, czyli niezbędnik pracodawcy, gdzie uzyskasz wsparcie przy:
  • Przygotowaniu i opiniowaniu wewnętrznych źródeł prawa pracy (np. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, wynagradzania itp.)
  • Zatrudnianiu obcokrajowców,
  • Reprezentowaniu Cię w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy (uczestnictwo na rozprawie, sporządzanie pism procesowych) we wszystkich instancjach sądowych oraz przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi.
  • Jeśli jesteś pracownikiem to również możesz się do mnie zgłosić.;)
 5. Szczególne zezwolenia i procedury administracyjne:
  • Zezwolenie na alkohol, a w szczególności odwołania do SKO i skargi do WSA w przypadku cofnięcia albo odmowy decyzji,
  • Wniosek o wpis bądź zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów,
  • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego,
  • Reprezentacja przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  • Postępowania kontrolne.
 6.  Prawo podatkowe (przy współpracy z doradcą podatkowym lub osobą zajmującą się księgowością).
 7. Bieżące doradztwo prawne:
  • Analiza umów cywilnoprawnych, w tym umów z dostawcami, czy producentami żywności,
  • Prawo żywnościowe, a w tym reprezentacja w razie sporów i postępowań administracyjnych przed Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS), Inspekcją Handlową (IH), Państwową Inspekcją Sanitarną (PIS), Inspekcją Weterynaryjną (IW),
  • Franczyza, w tym nadzór prawny nad rozwojem sieci franczyzowej, czy też przygotowanie i analiza umowy franczyzy oraz listu intencyjnego,
  • Reprezentacja w kontach z sądami powszechnymi, organami administracji, organami ścigania,
  • Sprzedaż internetowa,
  • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, ochrona wizerunku oraz dóbr osobistych,
  • Reprezentacja w sprawach karnych i wykroczeniowych.