wysokość lokalu

Warunki techniczne lokalu – wysokość sufitu

Piotr Jankowski        10 maja 2016        Komentarze (0)

Jednym z najpopularniejszych wpisów na blogu jest ten, w którym opisuję trzy podstawowe warunki techniczno-budowlane, jakie musi spełnić lokal, aby można było prowadzić w nim działalność użytku publicznego, w tym gastronomiczną i hotelową. Spośród opisanych warunków technicznych, najczęściej pytacie o zagadnienie dotyczące wysokości sufitu. Częstokroć wysokość ta jest dużo niższa niż chociażby minimalne 2,5 m. I często […]