Czynniki szkodliwe dla zdrowia w gastronomii

Piotr Jankowski        09 marca 2018        Komentarze (0)

Poszukując lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej w pierwszej kolejności musisz zwrócić uwagę na warunki techniczno-budowlane lokalu. Jest to jedno z zapytań, które gremialnie kieruje Was do mojego bloga. Musicie przy tym wiedzieć, czy czynniki szkodliwe dla zdrowia w gastronomii w ogóle występują i jakie mogą one mieć znaczenie w prowadzonym biznesie. Szczególnie właśnie w zakresie dopuszczalnej wysokości lokalu.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia w gastronomii – co to jest?

Przede wszystkim, czynnik szkodliwe dla zdrowia to pojęcie, które wprowadza rozporządzenie o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29). Mają zatem znaczenie, jeśli zatrudniasz pracowników. I mam tu na myśli umowę o pracę. Ich występowanie, poza wszelkimi obostrzeniami i działaniami, jakie należy przedsięwziąć w takim miejscu pracy, decyduje o dopuszczalnej wysokości pomieszczeń, w których praca może być świadczona.

Mówi o tym § 20 wspominanego rozporządzenia w ust. 1, gdzie wskazuje się, że:

Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:
1) 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
2) 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Dopuszcza się również wysokość pomieszczeń na poziomie 2,5 m – jeśli dotyczy to pomieszczenia pracy czasowej, a nawet 2,2 metra – jeśli w takich pomieszczeniach praca nie generuje czynników szkodliwych dla zdrowia. Rozumiesz zatem, że ma to niebagatelne znaczenie.

Inne rozporządzenie – Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie również odnosi się do czynników szkodliwych. Tam też pojawiają się dodatkowo czynniki uciążliwe. Owe rozporządzenie dotyczy warunków, jakie muszą posiadać lokale użyteczności publicznej, jeśli chcą zostać dopuszczone do użytku, a więc także gastronomiczne, czy hotelowe. W tym akcie wysokości określone są bardzo podobnie, jak w rozp. dot. BHP. Przy czym nie w każdej sytuacji określone wysokości będą miały zastosowanie.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia w gastronomii

Czym zatem są czynniki szkodliwe dla zdrowia i jakie prace powodują ich występowanie?

Ustawodawca nie definiuje tego w żaden sposób. Wskazuje się jednak, że czynniki szkodliwe to takie, które mogą powodować utratę zdrowia przez pracownika, powstanie choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

Posiłkując się artykułem mgr Joanny Kowalskiej z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego należy wskazać, że w placówkach gastronomicznych występują szkodliwe czynniki chemiczne, m.in.: formaldehyd, akroleina, acetaldehyd, czy lotne związki organiczne (VOC). Na podobnym stanowisku stoją również organy Państwowej Inspekcji Pracy i orzecznictwo. Artykuł szeroko opisuje również czynności pracownicze, przy podejmowaniu których można być narażonym na szkodliwe czynniki.

Pamiętaj jednak, że nie w każdym zakładzie gastronomicznym będą występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Jeśli bowiem biznes oparty jest chociażby na produkcji kanapek to zagrożenie w postaci ich występowania jest znikome.

Pozdrawiam!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: