Zajęcie pasa ruchu drogowego pod ogródek gastronomiczny

Piotr Jankowski        28 czerwca 2017        Komentarze (0)

W jednym z pierwszych wpisów na blogu radziłem co trzeba uczynić, aby można było przyjmować gości na świeżym powietrzu mając swój ogródek gastronomiczny. Jeśli ogródek prowadzony jest na terenie należącym do miasta, dla przykładu na deptaku starego miasta, konieczne jest zajęcie pasa ruchu drogowego oraz konieczność ponoszenia opłat.

Istotne w kwestii opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego jest ustalenie, jak obszar należy podstawić do równania. Sytuacje mogą być przecież różne. Szukając logicznych rozwiązań można przyjąć, że za zajęcie uznaje się wyłącznie ustawienie drewnianego podestu, na którym stoją stoliki, parasole i z którego korzystają goście. Stanowisko jest dość jasne i z pewnością chętnie wykorzystywane przez restauratorów. Taka sytuacja zresztą też jest najczęstsza. Łatwo jednak wprowadzić się w maliny, bo co w sytuacji, gdy podest jak mniejszy, aniżeli rozpiętość parasoli? W takiej sytuacji niestety organy administracyjne stosują inną koncepcję.

Ogródek gastronomiczny

Według niej, obszar zajęcia wyznaczają parasole, a konkretnie ich rozpiętość, albowiem o zajęciu pasa drogowego decyduje nie tylko zajmowanie gruntu na powierzchni chodnika, ale również przestrzeni nad chodnikiem. Często trudno przyjąć to moim klientom do wiadomości, choć jest to stanowisko już znane i zdecydowanie dominujące. Jest to oczywiście koncepcja niekorzystna, bo oznacza wyższą opłatę za obszar, który de facto nie jest wykorzystywany do prowadzonej działalności.

Takie stanowisko niestety aprobuje też orzecznictwo administracyjne. Wypowiedział się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 113/12), który uznał, że przy obliczaniu powierzchni zajętego pasa drogowego uwzględnić należało fakt, iż chodnik, który ma szerokość 3 metrów został całkowicie zajęty, bowiem rozpiętość parasola ocieniającego ogródek zajmowała całą szerokość istniejącego chodnika. Urządzony przez skarżącego ogródek oraz ustawione w nim parasole powodowały nieuniknioną kolizję pomiędzy podstawową funkcją chodnika, jaką jest obsługa ruchu pieszych a zajęciem pasa drogowego w celu urządzenia ogródka piwnego.

Dobrze o tym pamiętać, bo kary bywają dotkliwe. Stanowią 10-krotność opłaty ustalanej przed zajęciem pasa ruchu drogowego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: