Warunki techniczne lokalu – wysokość sufitu

Piotr Jankowski        10 maja 2016        Komentarze (0)

Jednym z najpopularniejszych wpisów na blogu jest ten, w którym opisuję trzy podstawowe warunki techniczno-budowlane, jakie musi spełnić lokal, aby można było prowadzić w nim działalność użytku publicznego, w tym gastronomiczną i hotelową. Spośród opisanych warunków technicznych, najczęściej pytacie o zagadnienie dotyczące wysokości sufitu.

Częstokroć wysokość ta jest dużo niższa niż chociażby minimalne 2,5 m. I często też niższa wysokość jest nie do zaakceptowania. Ale nie zawsze.

Ze wskazaną wysokością (a raczej jej brakiem) można walczyć wówczas, gdy:

  • lokal znajduje się w budynku o powierzchni użytkowej do 1000 metrów kwadratowych,
  • następuje zmiana sposobu użytkowania lokalu, jego nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa,
  • nie zatrudniasz pracowników bądź zatrudniasz ich „czasowo” (łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby, w odniesieniu do tego samego pomieszczenia, trwa od 2 do 4 godzin)

Jeśli więc adaptujesz lokal znajdujący się w budynku o wskazanej powierzchni, to w rękach Twojego projektanta jest przyjęcie takich założeń, które pozwolą legalnie użytkować lokal. Sposoby pozwalające zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa pomimo wymaganych minimalnie 2,5 m muszą być określone we wskazaniach ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ekspertyza musi być uzgodniona z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Jeśli budynek wpisany jest do rejestru zabytków ekspertyza podlega uzgodnieniu także z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Pamiętać musisz także o tym, że przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy również poruszają kwestię wysokości pomieszczeń. W zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników i czy w miejscu pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia – w gastronomii występują, czy też jest to pomieszczenie pracy stałej – inna wysokość wchodzi w grę.

Pozdrawiam!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: