Najemca jako płatnik podatku od nieruchomości – pułapki w umowie najmu #5

Piotr Jankowski        22 grudnia 2015        Komentarze (0)

Analizując umowę najmu lokalu gastronomicznego jednego z Czytelników natrafiłem na dość bagatelizowaną przypadłość. Niekoniecznie korzystną dla najemcy. W kolejnej odsłonie pułapek dotyczących umowy najmu zarysuję Ci zwięźle problematykę podatku od nieruchomości w umowie najmu. 

Kim jest podatnik podatku od nieruchomości?

  • właścicielem lub posiadaczem samoistnym (ktoś, kto włada lokalem na podstawie umowy jest posiadaczem zależnym – nie zaś samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikiem wieczystym gruntów,
  • posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Co to oznacza?

Ni mniej, ni więcej tyle, że jeśli właścicielem Twojego lokalu jest osoba fizyczna bądź przedsiębiorca (czyli nie Skarb Państwa albo gmina, powiat itp.), to zapłata podatku od nieruchomości jest jego obowiązkiem. Z kolei przeniesienie obowiązku podatkowego w wyniku umowy najmu na najemcę jest nieważne.

Co więcej, jeśli do tej pory zdarzyło Ci się uiszczać podatek od nieruchomości, możesz wystąpić z żądaniem zapłaty skierowanym przeciwko wynajmującemu. Zapłata podatku obciążającego inną osobę powoduje bowiem powstanie roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, które przysługuje płacącemu (niezobowiązanemu) wobec podatnika. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 kwietnia 2013 r. II CSK 368/12.

Pozdrawiam!

Umowy najmu sporządzam hurtowo. Prowadzę też procesy sądowe, które wynikają ze sporów na ich tle. Wiem, na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby prowadzony przez Ciebie biznes był zabezpieczony. Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu czy przeanalizowaniu umowy najmu możesz się ze mną skontaktować.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: