Opłata targowa przy mobilnym punkcie gastronomicznym

Piotr Jankowski        27 maja 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie dotyczącym podatków przybliżyłem Ci różnicę pomiędzy dostawą (sprzedażą towaru) a usługą gastronomiczną w rozumieniu podatku od towarów i usług (VAT). Okazuje się, że tego rodzaju różnica ma wpływ nie tylko na VAT, gdyż pośrednio może dotyczyć także opłaty targowej uiszczanej przy prowadzeniu mobilnego punktu gastronomicznego.

Czym więc jest opłata targowa?

To nic innego jak podatek lokalny wprowadzony uchwałą rady gminy. Od 2016 r. miasto może zrezygnować z poboru opłaty targowej, co uczyniła chociażby Warszawa. W przyrodzie jednak nic nie ginie, bo miasto uzyskało możliwość nałożenia opłaty reklamowej. Z kolei w Olsztynie, wysokość opłaty ustalana jest w zależności od prowadzonej działalności oraz sposobu sprzedaży. Poglądowo możesz zerknąć do olsztyńskiej uchwały za rok 2016. Oplata targowa - Olsztyn

Czym jest targowisko?
Jest to każde miejsce, gdzie prowadzona jest sprzedaż. Bez znaczenia jest okoliczność, czy sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym i nazwanym w ten sposób przez gminę, inną jednostkę zarządzającą targowiskiem, czy też na targowisku prowadzonym na terenie prywatnym. Może to być również miejsce, które nie zostało formalnie oznaczone przez gminę jako targowisko. Przyjmuje się, że nawet umowa najmu nieruchomości nie zwalnia z opłaty targowej. Jeśli więc wystawisz swój mobilny punkt gastronomiczny na hali targowej, placu, chodniku, czy w obrębie pasu przydrożnego musisz liczyć się z opłatą targową. Warto przy tym dodać, że nie zalicza się tutaj sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

Ponownie też, istotna jest różnica pomiędzy sprzedażą a świadczeniem usług.

Definicja sprzedaży jest w tym przypadku dość szeroka. Sama prezentacja towaru na targowisku, która w zamierzeniu prowadzącego stoisko ma prowadzić do wymiany handlowej z konsumentem stanowi sprzedaż i rodzi obowiązek opłaty targowej. Widzisz zatem, że do czynności sprzedaży sensu stricte dojść nie musi. Nie ma też znaczenia, w jakim miejscu prowadzona jest sprzedaż – może być prowadzona poza miejscami do tego wyznaczonymi. Sprzedaż może mieć charakter stały i okazjonalny – z uwagi na to, że opłata targowa nie może być pobierana w formie abonamentu, a dopiero za każdy dzień faktycznej obecności na targowisku.

Pamiętaj też, że świadczenie usług wyłączone jest z opłaty targowej, np. ogródek gastronomiczny przy lokalu. W tym miejscu dodam jedynie, że działalność w formie food-trucka, czy roweru gastronomicznego będzie w mojej ocenie oceniana jako sprzedaż i będzie podlegała opłacie targowej.

Pozdrawiam!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: