Ile kosztuje restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstwa?

Piotr Jankowski        04 sierpnia 2022        Komentarze (0)

Udzieliłem ostatnio wywiadu na portalu horecatrends.pl w którym staram się przybliżyć pojęcie restrukturyzacji w gastronomii, natomiast poniżej chciałbym odpowiedzieć na pytanie: ile kosztuje restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstwa? Przy czym chciałbym się odnieść do dwóch najpopularniejszych postępowań, tj. postępowania o zatwierdzenie układu i przyspieszonego postępowania ukłądowego.

Na wstępie trzeba sobie powiedzieć, że restrukturyzacja sądowa oznacza całościowe podejście do zadłużeń przedsiębiorcy. W okresie restrukturyzacji sądowej można oczywiście podejmować szereg czynności restrukturyzacyjnych w firmie, niemniej na potrzeby niniejszego wpisu załóżmy, ze restrukturyzacja sądowa dotyczy stricte zobowiązań.

Przedsiębiorca, który podjął decyzję o ratowaniu biznesu i próbie dalszego prowadzenia działalności musi wiedzieć, że restrukturyzacja – mówiąc brutalnie, wprost i cytując klasyka – „to nie są tanie rzeczy”. Mogą się jednak okazać całkowicie zasadne. Na pytanie, ile kosztuje restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstwa postaram się odpowiedzieć poniżej. Dodam od razu, że temu pytaniu powinno towarzyszyć drugie, o czym napiszę na końcu tekstu.

Zanim zapoznasz się z treścią tych kosztów musisz też wiedzieć, że precyzyjne ich ustalenie przed zapoznaniem się z konkretną sytuacją jest niemożliwe. Niemniej przedstawione widełki mogą dać Ci pewien obraz na ten temat i pomóc w podjęciu decyzji, czy w ogóle będziesz chciał się tym zajmować.

Każdy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z opłatą sądową od wniosku w kwocie 1000 zł. Koszty różnią się w zależności od rodzaju postępowania. Główną składową jest wynagrodzenie nadzorcy układu bądź nadzorcy sądowego. Poza tym, w skład kosztów wchodzi ewentualna obsługa prawna procesu. Wprawdzie obsługa prawna nie jest konieczna, ale bez niej trudno będzie Ci spokojnie przebrnąć przez postępowanie.

Koszt obsługi prawnej jest nieograniczony i może być rozliczany dowolnie: ryczałtowo, godzinowo. Tego kosztu nie sprecyzuję. Niemniej z pewnością zaczyna się od kilku tysięcy złotych w zależności od zakresu usługi, która może dotyczyć przygotowania i złożenia stosownego wniosku albo dodatkowo doradztwa prawnego w trakcie postępowania i reprezentacji przed wierzycielami w celu naświetlenia im sytuacji restrukturyzowanego podmiotu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Zasadniczo najtańsze z postępowań. Obecnie królowa statystyki restrukturyzacyjnej. Jest ich najwięcej, co niespecjalnie mnie dziwi, bo często jest to postępowanie wystarczające do oceny, czy brniemy dalej, czy ogłaszamy upadłość. A dodatkowo relatywnie tanie.

Wynagrodzenie nadzorcy układu określa umowa. Nie spotkałem sytuacji, aby wynagrodzenie było niższe niż 11.000 zł netto. Przy czym to wynagrodzenie zależne jest od wskaźników GUS i z reguły corocznie rośnie. Maksymalna kwota zależy od poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowienia układu. W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców ustalono górny limit, który opisany jest w ten sposób, że:

W przypadku mikroprzedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto w przypadku gdy poziom zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza:
1) 100 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% zaspokojenia wierzycieli;
2) 500 000 złotych, wynagrodzenie od poziomu przewyższającego 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% zaspokojenia wierzycieli.

Obsługa prawna w zakresie tego postępowania zależy od razu firmy, ilości wierzycieli, wartości zadłużenia – słowem od nakładu pracy. W zakresie jest ewentualne doradztwo, prowadzenie korespondencji z wierzycielami, czy wniosek o zatwierdzenie układu. Koszt wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Trzeba pamiętać, że pomimo tego, że nadzorca jest niejako „zatrudniony” przez przedsiębiorcę, musi on dbać również o interes wierzycieli. Oznacza to, że nie jest wyłącznie „człowiekiem” przedsiębiorcy, dlatego dodatkowa obsługa prawna może się przydać.

Odpowiadając więc na pytanie, ile kosztuje restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstwa, trzeba wskazać, iż minimalny koszt postępowania o zatwierdzenie układu, który trzeba będzie uiścić bez względu na efekt postępowania to kwota ok. 15-20 tys. zł.

Ile kosztuje restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstwa?

Przyspieszone postępowanie układowe

Drugie z najczęstszych postępowań. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego określa ustawa. Wynagrodzenie wynosi od 2x do 40x przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Ilość przeciętnych wynagrodzeń zależy przede wszystkim od liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania. Wygląda to następująco:

Części składowe wynagrodzenia ustala się według następujących zasad:


1) część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 100 wierzycieli,
d) osiem podstaw wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,
e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1000 wierzycieli,
f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – powyżej 1000 wierzycieli;


2) część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
d) osiem podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł,
e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10 000 000,01 zł do 500 000 000,00 zł,
f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej 500 000 000,00 zł;

Jest jeszcze część zależna od nakładu pracy nadzorcy oraz długości trwania postępowania. One jednak są fakultatywne i wynagrodzenie nie musi być o tę cześć podwyższane.

Pokazując to na dość reprezentatywnym przykładzie: jeśli masz mniej niż 10 wierzycieli, a suma Twoich wierzytelności przekracza 500 tys. to minimalne wynagrodzenie wynosi 41.180,93 zł plus 23% VAT. Przy czym to jest kwota ustalona w przypadku, gdy układ zostanie przyjęty. Jeśli natomiast z postępowania nic nie wyjdzie, czyli układ nie zostanie przyjęty to minimalne wynagrodzenie wyniesie 40% tej kwoty, tj. 16.472,37 zł. I tę kwotę trzeba mieć, bo jest ona płatna w ciągu 2 miesięcy od otwarcia postępowania.

Obsługa prawna w zakresie tego postępowania zależy ponownie od wielkości firmy, ilości wierzycieli, wartości zadłużenia – słowem od nakładu pracy. W zakresie jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania, sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego, ewentualne doradztwo i prowadzenie korespondencji z wierzycielami. Koszt wynosi od kilkunastu tysięcy złotych.

Sumując, minimalny koszt tego postępowania, który trzeba będzie uiścić bez względu na efekt postępowania to kwota ok. 30 – 40 tys. zł.

Przebrnęliśmy przez aspekty kosztowe, a teraz obiecany koniec tekstu. Być może nieco przewrotnie i wbrew stanowisku wierzycieli. Prawda jednak jest taka, że restrukturyzacja zadłużenia wiąże się z dużymi korzyściami. Redukcją części zobowiązań, rozłożeniem ich na raty, czy odroczeniem płatności. Czy to nie stanowi swego rodzaju zysku przedsiębiorstwa? Przecież czasem redukcja zobowiązań sięga kilkudziesięciu procent, odroczenie płatności jest na rok, czy dwa, a rat może być i 60. Warto więc spojrzeć na tę procedurę z tej strony. Dlatego podczas zastanawiania się, ile kosztuje restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstwa musisz pamiętać, że inwestując 30 tys. możesz zyskać 500 tys. zł albo znacznie więcej. Nie mówiąc już o utrzymaniu biznesu.

Z pozdrowieniem!

__________________________________

W przypadku chęci skorzystania z pomocy prawnej w tym pomocy restrukturyzacyjnej, zapraszam do kontaktu. Mailowo: kontakt@prawowgastronomii.pl bądź kancelaria@insolwencje.pl. Umówimy się na poradę, rozważymy istniejące opcje i spróbujemy wypracować odpowiednie rozwiązanie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: