Wynagrodzenia dla OZZ w okresie epidemii

Piotr Jankowski        06 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W dostępnych zewsząd poradnikach dot. możliwości skorzystania z „dobrodziejstw” tarczy pisze się o zwolnieniu ze składek na rzecz ZUS, z możliwości wprowadzenia pewnych rozwiązań w zakresie wymiaru czasy pracy i wynagrodzeń, czy też możliwości uzyskania pożyczek i różnego rodzaju „dopłat” itp. Dodatkowo warto wiedzieć, że zarówno opłata za muzykę w lokalu, jak też opłaty abonamentowe są wstrzymane.

Opłata za muzykę w lokalu i opłata abonamentowa a tarcza

Opłata za muzykę w lokalu to nic innego, jak opłata na rzecz chociażby ZAiKS, czy STOART. Z kolei opłata abonamentowa to opłata za odbiornik radiowo-telewizyjny.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Wynagrodzenie o którym mowa musi wynikać z umowy. Umowa powinna dotyczyć korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych bądź też wynagrodzenia za takie korzystanie. Wynagrodzenie nie może być określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu danego przedsiębiorcy za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Ponadto wstrzymuje się również pobór opłat abonamentowych, czyli abonamentu RTV.

Wstrzymanie pobierania opłat następuje od momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od dnia 14 marca 2020 r.

opłata za muzykę w lokalu

Warunki

Powyższe może nastąpić, o ile oczywiście umowa określa wynagrodzenie w sposób opisany powyżej, a także gdy spełnisz warunki. Warunki zostaną uznane za spełnione jeśli:

  • świadczyłeś usługi przed 31.03.2020 r. w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
  • jesteś płatnikiem wskazanych wyżej wynagrodzeń i opłat;
  • dokonałeś zapłaty wynagrodzeń i opłat za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

W tym miejscu odsyłam chociażby na stronę Ministerstwa Kultury, gdzie również piszą o zwolnieniu.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać głównie hotelarze – dla nich jest to opcja szczególnie wymierna patrząc na tabelę stawek wynagrodzeń i abonament RTV. Oczywiście w lokalach gastronomicznych opłata za muzykę w lokalu także jest znaną, a zarazem dość irytującą powinnością.

Pozdrawiam!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: