Zwrot kosztów organizacji przyjęcia – marzec 2020 r.

Piotr Jankowski        19 marca 2020        Komentarze (0)

Marzec 2020 r. nie zapisze się pozytywnie w kartach historii biznesu gastronomicznego. Dlatego trzeba szukać rozwiązań, które przynajmniej częściowo umożliwią umniejszenie występujących strat. Jednym z takich rozwiązań jest zwrot kosztów organizacji przyjęcia. Mowa o weselach, chrzcinach, urodzinach itp. W jakiej sytuacji będzie to możliwe?

Dla przypomnienia – na pytanie, czy otrzymując zadatek (zamiennie: zaliczkę – to tutaj jest bez znaczenia) na organizację przyjęcia, które miało nastąpić w jeden z trzech marcowych weekendów 2020 r. muszę liczyć się z jego zwrotem odpowiedź brzmi: TAK. Więcej przeczytasz we wpisie o stanie zagrożenia epidemicznego. Może się jednak okazać, że kwotę tę albo można obniżyć, albo nawet żądać dalszych kwot od zamawiających imprezę.

Zwrot kosztów organizacji przyjęcia

Nasuwa się bowiem pytanie co w sytuacji, jeśli do 13 marca 2020 r. poniosłeś koszty na organizację tego przyjęcia?

Krótka odpowiedź brzmi następująco: trzeba wezwać do zapłaty, pozwać, a następnie egzekwować. Na którymś etapie ten koszt zostanie zwrócony. Dłuższa odpowiedź koncentruje się na charakterze prawnym umowy o organizację przyjęcia. W mojej ocenie taka umowa wypełnia wszystkie elementy istotne dla umowy zlecenia. Dlatego w sukurs przychodzi przepis art. 742 KC, który mówi, że dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami.

Oczywiście umowa może przewidywać inne rozliczenia, dlatego najpierw trzeba je przeanalizować. W braku zapisów albo umowy, ustawa daje Ci pewne możliwości. Obecna sytuacja dla każdego przedsiębiorcy jest okresem ekstraordynaryjnym i trzeba dbać o własny interes. Przecież konsekwencji nie może ponosić tylko jedna strona. Tym bardziej, że w tym przypadku zakupiony towar w jakiejś chociażby części może co najwyżej znaleźć się w Banku Żywności.

Dlatego, jeśli wypowiedzenie umowy, czy odstąpienie od niej dotyczyło przyjęcia, które miało się odbyć w okresie marcowym, wstrzymaj się z wypłatą wpłaconego zadatku/zaliczki, bo zwrot kosztów organizacji przyjęcia może się odbyć chociażby poprzez potrącenie (kompensatę). Szczególnie, jeśli koszty zostały poniesione przed decyzją o zamknięciu lokali gastronomicznych, a przyjęcie miało się odbyć niedługo po tym. Im dłuższy okres pomiędzy datą poniesienia kosztów a przyjęciem, tym trudniej – z oczywistych względów – będzie udowodnić zasadność kosztów i ich związek z odwołanym przyjęciem.

Na koniec. Tak jak wspomniałem, ekstraordynaryjny okres wymaga nieszablonowych rozwiązań. Przede wszystkim jednak wymaga zrozumienia sytuacji drugiej strony. Imprezę można przełożyć, zakupiony towar przekazać zleceniodawcy. Każdy problem może mieć wiele sposobów rozwiązań.

Pozdrawiam!

________________

W razie chęci nawiązania współpracy, odezwij się. Mailowo: jankowskikontakt@gmail.com. Umówimy się na poradę, rozważymy zasadność roszczeń i spróbujemy odzyskać Twoje środki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: