Zwrot kosztów za szkolenie pracownika

Piotr Jankowski        14 stycznia 2017        2 komentarze

Atrakcyjność lokalu wynika z wielu czynników, ale bez wątpliwości najważniejszym z nich jest dobra kuchnia. Żeby Twoja gastronomia, czy to w lokalu restauracyjnym, czy w hotelu mogła się takową pochwalić musi w niej pracować chef, a raczej szef kuchni z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Żeby tak się stało, aktualne musi być ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez Twój personel. W trakcie Waszej współpracy przydają się zatem różnego rodzaju szkolenia. Warto więc wiedzieć, kiedy przysługuje Ci zwrot kosztów za szkolenie pracownika.

Wyobraź sobie, że wysyłasz swojego szefa kuchni do Japonii, żeby poznał tajniki przyrządzenia fugu. Prawdę mówiąc ta ryba jest zakazania w Unii (Rozporządzenie NR 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego – Załącznik nr III, Sekcja VIII, Rozdział V, lit. E), więc może nie fugu, a oryginalny rāmen, czy cokolwiek dalekowschodniego.

Zwrot kosztów za szkolenieSzkolenie w Japonii trwa półtora tygodnia. Bilet w dwie strony, zakwaterowanie, japoński mistrz = 30.000 PLN. W międzyczasie snujesz plany, wydarzenia, eventy, które mogą rozreklamować wyjątkowość Twojego biznesu. Witasz szefa z otwartymi rękoma, a on do jednej z nich wręcza Ci wypowiedzenie, bierze zaległy urlop i otwiera lokal parę przecznic dalej, gdzie daniem popisowym jest właśnie to, czego tajniki poznał na Dalekim Wschodzie.

Historia może dość nazbyt barwna, aczkolwiek nie niemożliwa. Częściej raczej zdarza się, że wysyłasz na szkolenie barmana, czy kucharza, aby poznał tajniki jednego z dań. Niemniej jednak efekt jest ten sam – stracisz pieniądze, jeśli odpowiednio się przed tym nie zabezpieczysz.

Jeśli starasz się wysyłać swoich pracowników na różne szkolenia nie możesz zapominać o odpowiedniej umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie może w niej zabraknąć dwóch kwestii:

  • dokładnego określenia dodatkowych kosztów szkolenia (dojazdy, opłaty za szkolenie, zakwaterowanie itp.)
  • zobowiązania pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji (max. 3 lata).

Oczywiście umowa zawiera również inne elementy (czas trwania szkolenia, jego rodzaj, sposób potwierdzenia uczestnictwa itp.). Istotne również jest to, że umowa potrzebna jest wówczas, gdy pracodawca sam inicjuje podnoszenie kwalifikacji swojej kadry bądź godzi się na propozycje pracownika, proponuje dodatkowe profity w postaci ponoszenia opłat i zobowiązuje pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas. Inne przypadki pisemnej umowy mogą nie wymagać, zaś zwrot kosztów może nie przysługiwać, dlatego każdą sprawę trzeba analizować indywidualnie.

Kiedy zatem zwrot kosztów za szkolenie pracownika będzie zasadny?

Zgodnie z treścią przepisu art. 1035 kodeksu pracy, dotyczy to pracownika:

  • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie się podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie,
  • który w okresie wskazanym wyżej rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn związanych z mobbingiem (art. 943 Kodeksu pracy)
  • który w okresie wskazanym wyżej rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, także z uwagi na mobbing (art. 55 Kodeksu pracy lub art. 943 Kodeksu pracy), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Oznacza to, że jeśli umowa ulegnie rozwiązaniu po roku na skutek wypowiedzenia złożonego przez pracownika, przy ustaleniu 3-letniego okresu odpracowania bądź pracodawca dyscyplinarnie zwolni go z pracy – do zwrotu pozostanie 2/3 kosztów szkolenia.

Trzeba o tym pamiętać szczególnie w czasach, kiedy o dobrego pracownika wcale nie jest łatwo.

Pozdrawiam!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert 3 kwietnia, 2017 o 15:04

Witam, a co jeśli środki na szkolenia pracodawca pozyskał z krajowego funduszu szkoleniowego?

Odpowiedz

Piotr Jankowski 3 kwietnia, 2017 o 16:43

Witam, tego typu rzeczy powinna określać umowa ze Starostą. Bez bliższego zapoznania się ze sprawą nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zapraszam do kontaktu mailowego w celu uzyskania porady prawnej. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: